Zakup nowości wydawniczych.

W ramach Programu wieloletniego ” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie

otrzymała w roku 2020 dofinansowanie w kwocie 3 500,00 zł.