O nas

Biblioteka w Sochocinie istnieje od 1949 r. i jest najstarszą placówką kulturalno- oświatową na terenie Miasta i Gminy Sochocin.

Najważniejsze zadania to promocja wiedzy, upowszechnianie i pobudzanie czytelnictwa. Duże znaczenie dla Biblioteki ma edukacja kulturalna, która jest  prowadzona w oparciu   o różnorodne formy. Organizowane są spotkania autorskie, akcje promujące czytelnictwo . Ponadto  Biblioteka w Sochocinie to miejsce wspólnej nauki, wymiany doświadczeń i miłego spędzania czasu.

Dla czytelników dostępny jest katalog on- line księgozbioru, ponadto Biblioteka Sochocin oferuje również bezpłatny dostęp do e –booków i audiobooków.