Dofinansowanie w ramach programu ” Promocja czytelnictwa”

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie otrzymała dofinansowanie w ramach Programu ” Promocja czytelnictwa” – nazwa zadania ” Czytamy i wzmacniamy” – w kwocie 9 600,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego