Wyróżnienie Biblioteka Przyjazna Dzieciom !

Zakończyła się 2. edycja ogólnopolskiej akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom organizowana przez Przystanek Rodzinka. Inicjatywa ta promuje czytelnictwo i instytucje je wspierające. Zwraca także uwagę na ogromny potencjał bibliotek – tych dużych, często funkcjonujących w szeroko rozumianej kulturze i edukacji miast, województw, a nawet w skali ogólnopolskiej, ale i tych małych, np. wiejskich, które niejednokrotnie są, poza szkołą, jedyną formą rozwoju młodego człowieka.

Głęboko zakorzeniona w Przystanku Rodzinka idea wychowania dzieci poprzez czytanie stanowi podstawę inicjatywy. Wspólny czas poświęcony lekturze książek i rozmowie inspirowanej tematami czy fabułą opowieści jest niezwykle cennym narzędziem edukacyjnym. Przystanek Rodzinka wyróżnia biblioteki, które nie tylko rozbudzają wyobraźnię i promują miłość do literatury, ale są też przestrzenią pełną ciepła, akceptacji i twórczej swobody.

Wspólne zaangażowanie czytelników bibliotek, wydawnictw, instytucji kultury i polskich artystów zaowocowało wyróżnieniem w drugiej edycji aż 231 bibliotek!

Przystanek Rodzinka stworzył listę oraz mapę Bibliotek Przyjaznych Dzieciom, czyli bibliotek, które:

•             posiadają aktualizowany repertuar książek dla dzieci w różnym wieku,

•             promują inicjatywę aktywnej lektury z dzieckiem,

•             charakteryzują się przyjazną atmosferą, a personel biblioteki jest pomocny dziecku,

•             oferują różnorodny materiał – nie tylko książki, ale także audiobooki, gry edukacyjne, komiksy, materiały multimedialne itp.

•             dysponują kącikiem do czytania i zabawy,

•             regularnie organizują różnego rodzaju warsztaty, zajęcia edukacyjne, spotkania z autorami itp.

•             posiadają ciekawą aranżację przestrzeni – np. kolorowe dekoracje, prace czytelników, tematyczne kąciki czy specjalne miejsca dla dzieci,

•             współpracują z lokalną społecznością – np. ze szkołami i przedszkolami,

•             lub w jakikolwiek inny sposób popularyzują czytanie jako sposób wychowania i spędzania czasu z dzieckiem oraz inicjatywę aktywnej lektury.