Zajęcia ABC komputera i internetu

Zajęcia ” ABC komputera i Internetu” dla seniorów z terenu Miasta i Gminy Sochocin w naszej Bibliotece.
Mieszkańcy zgłosili taką potrzebę, a Biblioteka na nią odpowiada
Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu.
Potrzebny sprzęt do zajęć Biblioteka posiada dzięki udziału w projekcie “Sieć na kulturę”, w którym braliśmy udział w 2020 roku.