Podziękowania dla Banku Spółdzielczego w Załuskach

Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie składa serdeczne podziękowanie Banku Spółdzielczemu w Załuskach za udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek dla dzieci i młodzieży. Państwa zaangażowanie przyczyniło się do zwiększenia księgozbioru dla najmłodszych czytelników w naszej Bibliotece.

     Z wyrazami szacunku                                                                                                                    

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w Sochocinie                                                                                                                                            

   Renata Krawczyk