Zakup nowości wydawniczych do biblioteki.


mkidn

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

W ramach  Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie
otrzymała w roku 2018 dofinansowanie
w kwocie 2 500,00 zł.