” Biblioteka w pudełku”

Od połowy września 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie , rozpoczęła  akcję promującą czytelnictwo pt. „ BIBLIOTEKA W PUDEŁKU”.

Akcja adresowana jest do dwóch  szkół podstawowych z terenu gminy Sochocin w Kołozębiu i w Smardzewie.

Usługa polega na bezpłatnym udostępnieniu tym instytucjom podręcznych biblioteczek (dosłownie książek w pudełku).

Biblioteki szkolne, w małych miejscowościach posiadają głównie z księgozbioru tylko lektury ,  stąd nasz pomysł na wystąpienie z tą inicjatywą do placówek oświatowych w Kołozębiu i w Smardzewie.

Dzięki akcji „ Biblioteka w pudełku” ,dzieci maja możliwość wypożyczenia na terenie szkoły bajek, opowiadań, baśni, książek popularno- naukowych dla dzieci. Nie każdy  z dzieci ma możliwość dostępu do Biblioteki w Sochocinie z różnych  powodów.

Książki są wypożyczane na okres 30 dni , opiekę i kontrolę nad przekazanym księgozbiorem w poszczególnych placówkach, mają Panie , które zajmują się biblioteką szkolną.

Akcja „ Biblioteka w Pudełku „ jest doskonałą formą wspierania czytelnictwa i  w pewien sposób przeciwdziała wykluczeniu. Nas cieszy fakt , że dzieci chętnie z niej korzystają  i składają zamówienia na kolejne pozycje książkowe.