Raport z diagnozy lokalnej MGBP w Sochocinie

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie znalazła się w gronie 79 bibliotek z całej Polski przyjętych do 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek (PRB). Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. PRB to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.   4. runda PRB jest realizowana od czerwca 2021 roku do grudnia 2022 roku. W ramach Programu 2 osoby z zespołu MGBP w Sochocinie uczestniczy w bezpłatnych, specjalistycznych szkoleniach dla bibliotekarzy, dzięki którym zdobywają  nowe kompetencje pomocne między innymi w zaprojektowaniu oferty usług odpowiadających na aktualne potrzeby mieszkańców.

Rezultatem udziału w PRB jest– oprócz rozwoju kompetencji osób pracujących w bibliotece, stworzenie nowego Planu Rozwoju MGBP w Sochocinie na kolejne lata.

           Aby w/w Plan odzwierciedlał realne potrzeby i oczekiwania osób z terenu miasta  i gminy Sochocin dotyczące Biblioteki, niezbędne było przeprowadzenie diagnozy lokalnej   w danym zakresie. Przeprowadzenie diagnozy stworzyło mieszkańcom miasta i gminy Sochocin możliwość wyrażania swoich opinii i pozwoliło od nowa uchwycić specyfikę lokalnego kontekstu, w którym działa dziś biblioteka.

Celem przeprowadzonych badań było pozyskanie informacji na temat opinii respondentów,  ich wrażeń i oczekiwań w szeroko pojmowanym zakresie – wizerunku ,oferty i działań  Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie.

Badanie przeprowadzono  poprzez :

  • kwestionariusze w formie ankiety papierowej (221 odpowiedzi)
  • kwestionariusze w formie ankiety on-line, ( 71 odpowiedzi)
  • bezpośrednie wywiady ( 10 odpowiedzi)

Diagnoza została przeprowadzona w okresie od 3 stycznia do 21 stycznia 2022 r.